Úvod

Pracovní prostředí

Základní operace

Výběrové nástroje

Kreslící nástroje

Nástroje transformace

Ostatní

Barvy a nástroje

Vrstvy

Kanály a masky

Filtry

Dotazy a vzkazy

Zajímavé odkazy

Stáhnout GIMP

Práce s vrstvami

nabídka Vrstva nebo odrážka v Panelu nástrojů

 Co jsou vrstvy

Možnost pracovat s vrstvami v grafickém editoru znamená, že používáme profesionální bitmapový editor. Vrstvy si můžeme představit jako listy průhledné fólie naskládané na sobě. Na každou vrstvu kreslíme jednotlivé části obrazu. Vrstvy umožňují nezávislou práci s jednotlivými částmi obrazu. Samotnou vrstvu lze libovolně upravovat a přemisťovat nezávisle na dalších vrstvách. Na vrstvy lze aplikovat různé nástroje (např. nástroje transformace). Obsah vrstvy se chová jako samostatný obrázek. Větší počet vrstev v dokumentu zvětšuje jeho velikost.

Rozpracované obrázky s vrstvami vždy ukládáme ve formátu XCF (ve formátu Gimpu), protože v takto uloženém obrázku se zachovávají jednotlivé vrstvy, a lze je znovu kdykoliv upravovat.

 Dialog Vrstvy

Pro práci s vrstvami používáme dialog určený pro vrstvy, zapneme ho pomocí Dialogy -- > Vrstvy (CTRL+L) viz. následující popsaný obrázek . Na záložce vidíme jednotlivé vrstvy, jejich miniatury, jména a indikační oko. Velikost miniatur můžete změnit ve vlastnostech Soubor -- > Předvolby -- > Rozhraní v oblasti Náhledy .

 Práce s vrstvami

Po vytvoření nového dokumentu přes nabídku Soubor -- > Nový. Automaticky vytvořena vrstva Pozadí, která je vyplněna bílou barvou, barvou pozadí/popředí, nebo je její obsah transparentní, což ovlivňujeme při vytváření nového dokumentu volbou Typu vyplňování. Čím výše se vrstva nachází v záložce vrstvy, tím více bude vidět. Pozici v záložce měníme přetažením vrstvy výše nebo níže, lze také použít šipky na spodní hraně panelu vrstvy.

Dialogové okno vrstev

nahoru

 Zapínání a vypínání

Vrstvy zapínáme a vypínáme pomocí oka, které vidíme vlevo u některých vrstev. Pokud je u vrstvy ikonka oko, tak je příslušná vrstva zapnutá (viditelná). Kliknutím na oko vypneme vrstvu, opětovným kliknutím na místo, kde by ikonka oka měla být zapneme vrstvu. Klikneme-li na ikonku oka se stlačenou klávesou SHIFT vypneme všechny ostatní vrstvy.

 Aktivní vrstva

Vrstva, která je zvýrazněna odlišnou barvou je aktivní. Pokud použijeme jakýkoliv nástroj, provedeme různé úpravy, vždy se budou aplikovat na aktivní (aktuální) vrstvu. Proto je důležité mít zapnuté okno s vrstvami a sledovat s jakou vrstvou pracujeme. Vrstvu aktivujeme kliknutím na její název nebo ikonku s náhledem v okně vrstev. Aktivní může být pouze jedna vrstva. Pokud klikneme přímo v obrázku nástrojem Přesun na objekt, označí se automaticky ta vrstva, která v daném bodě do obrázku nejvíce přispívá.

 Přesouvání vrstev

Přesun vrstev provádíme nástrojem Přesun vrstev a výběrů. Klikneme na objekt v obrázku (vrstva se automaticky vybere), tlačítko myši stále držíme, a táhneme ji na požadovanou pozici. Pro přesun můžete použít i klávesnici. Klikneme nástrojem Přesun do obrázku a mačkáme kurzorové šipky. Každé stlačení posune vrstvu o jeden bod v příslušném směru. Pokud se nedaří přesunout vrstvu tímto způsobem (nemůžeme se trefit, nebo proto, že je vrstva s objektem průhledná), aktivujeme vrstvu ručně v okně vrstev a pak použijeme nástroj Přesun vrstev a výběrů spolu se stlačením klávesy SHIFT. Automatická aktivace vrstvy se tak dočasně vypne.

Pokud chceme přesunout více vrstev najednou použijeme ikonku spojeného řetězu. To znamená, že jsou vrstvy navzájem propojeny pro účely přesunu (klikli jsme na místo mezi ikonkou oka a malým náhledem vrstvy). Svázaná vrstva bude posouvána i když není aktivní. Pokud znovu klikneme na ikonku kousku řetězu, ikonka zmizí, a propojení vrstev se zruší.

 Změna pořadí

Vrstvy, které se v seznamu nacházejí nahoře, překrývají ty, které se nachází pod nimi. Pokud chceme změnit pořadí vrstev (například vrstvu, která je v pořadí třetí, přesunout až nahoru), aktivujeme nejprve příslušnou vrstvu. Klikáním na tlačítka umístěné dole v okně (šipky nahoru,dolu) vrstvu přesouváme o pozici výš nebo níž. Klikneme-li se stlačenou klávesou SHIFT, vrstva se přesune až úplně nahoru nebo dolů. Nebo jednoduše můžeme vrstvu přesunout tažením se stisknutým levým tlačítkem. Nikdy nemůžeme přesunout vrstvu pozadí.

nahoru

 Vytvoření a mazání vrstev

Novou vrstvu vytvoříme kliknutím na ikonku čistého papíru (první dole). Vyvoláme dialogové okno, kde nastavujeme rozměry, typ výplně (zda je pokryta barvou nebo je průhledná) a jméno vrstvy. Nová vrstva se vloží nad aktivní vrstvu a stane se aktivní. Kopii vrstvy vytvoříme kliknutím na ikonky s dvěma listy papíru, tedy duplikujeme vrstvu.

Velikost vrstvy je zobrazena žluto-černým lemováním, zrušíme pomocí volby Zobrazení -- > Zobrazovat hranici vrstvy. Pokud vložíme Plovoucí výběr do vrstvy, tak je ho potřeba ukotvit přes ikonku malé kotvy nebo z nabídky Vrstva -- > Ukotvit vrstvu (CTRL+H). Plovoucí výběr se spojí s vrstvou do které jsme ho vkládali. Klikneme-li na novou vrstvu, tak plovoucí výběr se sloučí s novou vrstvou.

Než vrstvu smažeme tak si ji aktivujeme a poté přesuneme na odpadkový koš (dole v okně), nebo pomocí pravého tlač. myši a položka Odstranit vrstvu.

 Sloučení a velikost vrstvy

Sloučení si můžeme představit jako slepení dvou průhledných fólií, tím vznikne vrstva pouze jedna. Volba Vrstva -- > Sloučit dolů v nabídkové liště, nebo pomocí pravého tlačítka myši, sloučí aktivní vrstvu s vrstvou pod ní. Pokud ovšem vybereme Vrstva -- > Sloučit viditelné vrstvy, nástroj sloučí všechny viditelné vrstvy do jedné. Položka z nabídky Vrstva -- > Zploštit obrázek sloučí úplně všechny vrstvy do jedné.

Velikost vrstvy lze nastavit pomocí volby Vrstva -- > Změnit velikost vrstvy, nebo použít nástroj pro škálování. Pokud zvolíme Vrstva -- > Velikost vrstvy dle obrázku, velikost vrstvy se změní na stejnou velikost, jako je největší rozměr obrázku na libovolné vrstvě.

Příklad: Obrázek s vrstvami

1) Založíme nový soubor přes Soubor -- >Nový, nastavíme velikost na 300x200, tím zároveň vznikne prvni vrstva nazvaná pozadí. Vyplníme obrázek nástroje plechovka vrstvu pozadí vzorkem Sky a vypneme vrstvu pomocí oka.

2) Vytvoříme novou vrstvu mrak, nastavíme velikost na 120x80, typ vyplnění průhlednost. Pomocí nástroje cesty ikona pro nástroj cesty vytvoříme okraje mraku a cestu převedeme na výběr, který vyplníme tlačítko pro plechovku modrou barvou.

Mrak

3) Založíme novou vrstvu slunce o velikosti 200x200 a opět nastavíme průhlednost, pak přes nástroje výběr tlačítko pro výběr elipsou a štětec nástroj štětecvytvoříme slunce.

Slunce

 

4) Duplikujeme vrstvu mrak, vznikne vrstva mrak kopie, přepneme se na nástroj Přesun vrstev a výběrů nástroj přesun a posuneme mrak do pravého rohu dole.

Mrak a Slunce

 

5) Posuneme vrstvu mrak šipkami směrem nahoru a vrstvy máme v tomto pořadí:

Vrstvy

6) Výsledkem je obrázek, kde uprostřed je slunce, kde jeden mrak je nad sluncem a jeden je pod sluncem, za všemi vrstvami je vrstva pozadí.

Výsledný obrázek

nahoru
Google

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY

Základní úprava snímku

Jednoduchý rámeček

Vytvoření ikony

Vyretušování fotografie

Vytvoření obalu na CD/DVD

Srovnání kácející se linie

Výběr objektu přes křivky

Rozostření pozadí snímku

Zesvětlení tmavé fotografie

Úprava barevnosti snímku

Jednoduchá animaceCopyright  ToMiK  |  e-mail: tomas.fussek@centrum.cz   

Všechny materiály zde zveřejněné jsou chráněny autorským zákonem a jejich přebírání bez souhlasu autora je výslovně zakázáno.